Informare Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal reprezinta orice informatie prin care o persoana fizica devine identificabila, cum ar fi in cazul nostru: nume, CNP, act de identitate, adresa, adresa posta electronica, numar de telefon, cel putin una din informatiile despre, date referitoare la starea de sanatate, calitatea de asigurat/neasigurat.

Prelucrarea reprezinta operatiunile efectuate ca urmare a obligatiilor legale pe care le avem ,asupra datelor cu caracter personal, manual in cazul nostru, sau automat, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, stocarea,arhivare dezvaluirea prin transmitere( catre autoritatile competente sau altor unitati medicale acreditate implicate in tratamentul dvs- medici trimitatori conform Legii drepturilor pacientului nr.46/2003-ca terti), diseminarea, stergerea sau distrugerea acestora.

Exemple de date cu caracter personal

Exemple de date cu caracter personal care sunt prelucrate de MEDICLIN A&M S.R.L.chiar si dupa furnizarea serviciului sau incetarea relatiei contractuale: date legate de identitate (nume, CNP, adresa) si date special referitoare la starea de sanatate. respectiv analize medicale de laborator, prin arhivare conform Legii arhivelor nationale nr 16/1996 republicata.

Motivul prelucrarii datelor

Motivul prelucrarii datelor consta, dupa caz, in obligatia noastra legala de a le culege, pastra si raporta autoritatilor competente ale statului, pentru derularea contractelor in care suntem parte.

Dezvaluirea informatiilor

Dezvaluirea informatiilor referitoare la datele dvs cu caracter personal o facem catre: casele de asigurari de Sanatate, Ministerul Sanatatii, medicii dvs in contract cu casa de asigurari de sanatate daca accesati serviciile noastre pe baza de bilet de trimitere decontat , conform Contractului cadru de furnizare de servicii medicale paraclinice incheiat cu CASMB /2018.

Drepturile pacientului

Conform Regulamentului UE 679/2016-GDPR aveti urmatoarele drepturi:

  • DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la datelor cu caracter personal.
  • DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obtine de la noi informatii legate de faptul ca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, care sunt acestea si in ce fel o facem.
  • DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte si completarea datelor incomplete.
  • DREPTUL LA STERGEREA DATELOR –dreptul ca,in limita legii, datele sa fie sterse.
  • DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a restrictiona, in limita legii prelucrarea datelor.
  • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-un format uzual si dreptul ca aceste date sa fie transmise altui operator, conform legii.
  • DREPTUL LA OPOZITIE - dreptul de a va opune, conform legii si din motive intemeiate, legate de situatia particulara, ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie prelucrate.Nu exista o obligatie in a ne furniza datele dvs cu caracter personal mentionate in acest document. Cu toate acestea, in cazul refuzului dvs, ne vom afla in imposibilitatea de a va presta serviciile pe care le solicitati
  • DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE– nu este cazul, nu prelucram datele dumneavoastra automatizat.
  • DREPTUL DE A VA ADRESA JUSTITIEI/ AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL– va puteti adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei, pentru apararea oricaror drepturi legate de datele dumneavoastra cu caracter personal.

In cunostinta de cauza, imi exprim acordul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

inapoi

Harta

Serviciile Noastre

Misiunea laboratorului MEDICLIN A & M este de a oferi analize medicale la cele mai inalte standarde, preocupandu-ne permanent de imbunatatirea continua a performantelor noastre si de identificarea si satisfacerea necesitatilor clientilor nostri.

Contact

MEDICLIN A & M

Telefon/fax: Cetatea Histria 021/ 413 55 70
E-mail: office@mediclin.ro